22 846 06 06 ageva@ageva.pl

Rura wielowarstwowa

Rura PE-xB/AL/PE-xB

Rozmiar Pakowanie
16 (2.0) 200 m 200/2600
20 (2.0) 100 m 100/1400
26 (3.0) 50 m 50/500
32 (3.0) 50 m 50/600

Rozmiar Pakowanie
16 (2.0) 50 m 50/700
20 (2.0) 50 m 50/500
26 (3.0) 50 m 50/500
32 (3.0) 25  m 25/300

Rura wielowarstwowa APE MULTYLAYER (PE-xB / Al / PE-xB) zgodnie z klasami 1 -2 – 4 i 5 norm UNI-EN ISO 21003 i DIN 4726. Złożona z wewnętrznej i zewnętrznej podwójnej warstwy z usieciowanego polietylenu PE -xB (metoda B na silany) sklejonych specjalnym klejem z warstwą pośrednią ze zgrzewanego wzdłużnie stopu aluminium (doczołowego TIG), gwarantującego wysoki poziom wymodelowania konstrukcji, całkowitą barierę dla tlenu, higienę oraz wysoką odporność na korozję.
Max temperatura pracy: 95°C
Max temperatura szczytowa: 110°C
Max ciśnienie przy 95°C:10 bar
Przewodność cieplna przy 20°C: 0,43 W/mK.
Przepuszczalność tlenu: 0 mg / l.
Chropowatość: 7 μm

Certyfikaty:

  • Atest higieniczny
  • Deklaracja właściwości użytkowych
  • KIWA, DVGW, DIN